RUS  ENG     

/ О нас / Исследования / Журнал "Нова Генерація" / Трудоустройство / Материально-техническая база / Контакты /

Спосіб досягнення психічної гармонії

Корисна модель належить до медицини та парапсихології, і може бути використана для неме-дикаментозного лікування і профілактики захворювань із різним психологічним статусом, психоемоційних і психосоматичних розладів, а також для досягнення психічної гармонії.

Відомо, що перенапруження нервової системи обумовлено надмірним потоком інформації, яка спрямована на людину і викликає дисбаланс між процесами збудження та гальмування в кори головного мозку, а також активізацією лімбічної та гіпо-таламічної систем, збудження і дискоординацію вегетативної нервової системи. Як наслідок, виникає широкий спектр соматичних проявів, при цьому різним групам соматичних захворювань відповідає певний психологічний статус.

Виникнення психосоматичних захворювань пов'язане, як вважається, з поломкою індивідуального бар'єру системи психічної адаптації, котра є інтегральним функціональним органом, що об'єднує численні підсистеми, зокрема: сприйняття і переробки інформації, емоційного реагування, соціально-психологічних контактів, сну і неспання, ендокринно-гуморальної регуляції тощо. Механізм роботи функціонуючих органів, матеріальним субстратом якого є багаторівневі синхронно-функціонуючі області кори головного мозку та інших відділів центральної нервової системи,

здійснюється не стільки матеріальнимиелементами, скільки інформаційними процесами, які впливають на збудження і гальмування нервових процесів; аналіз, синтез і перероблення інформації; вибір рішення і організацію дії досягнення. Саме тому при лікуванні психосоматичних захворювань необхідно застосовувати принцип цілісності і системності, а діючий фактор повинен мати інформаційну природу впливу на всі рівні системи психологічної адаптації, включаючи універсальний та індивідуальний підходи і, перш за все, досягнути психічної гармонії.

Звідси виникає необхідність психологічної стабілізації та гармонізації пацієнта, для чого відомими є наступні способи:

 • аутогенне тренування - метод, направлений на досягнення пацієнтом м'язової і психологічної релаксації за допомогою використання ним стан дартних формул самонавіяння [Линецкий М.Л. Спорные вопросы теории и практики аутогенной тренировки. В сб: Психическая саморегуляция. - М. -1988, с. 33 - 35; Лобзин В.С., Решетников М.М. Аутогенная тренировка. - Л. - 1986, - с. 279]. При цьому спостерігається пряма залежність ефектив ності лікування від індивідуальних здібностей і інтелектуального розвитку пацієнта, а стандартизованність формул самонавіяння не дозволяє до сягти індивідуального підходу до пацієнта. Стійкий тривалий ефект досягається лише в 50% випадків застосування методу;
 • метод поведінкової терапії з використанням біологічного зворотного зв'язку, що полягає в навчанні психофізіологічної саморегуляції за допомогою релаксаційної техніки. [Biofeedback: basik research and clinical applications. / Eds.Richter- Heinzich Е., Miller N.Е.: VEB Deutcher Verlag. -1982 -141 р.; Roberts А.Н. Biofeedback: research, training and clinical roles. // Am. Psychol. - 1985 v. 40 - N8]. При застосуванні цього методу використовується апарат, що дозволяє пацієнтові під час занять одержувати інформацію про зміну якої-небудь фізіологічної функції (наприклад, артеріального тиску). Метод недостатньо ефективний у силу тих же причин, що і метод аутогенного тренування;
 • метод режисерської постановки симптому, що полягає в проробленні, проживанні різних ситуацій, виробленню погляду на ситуацію з боку партнера, виробленню корегованої самокритики [Василюк Ф.Е. Режиссёрская постановка симптома /психотерапевтическая методика/. Московский терапевтический журнал. - 1992. - №2. - с. 105 -144]. Ефект впливу методу на стан нервової системи не вивчався.

Найбільш близьким до запропонованого нами способу є медитативна методика, що полягають у пасивній концентрації на якому-небудь об'єкті (образ, предмет, звук, слово), наслідком чого є досягнення пацієнтом психологічної релаксації і зниження стресорного впливу [Benson H. The relaxation response and the treament of anxiety. //Psychiatry update: Am. Psychiat. Ass. Ann. Rev. -Am. Psychiatric. Press. - 1984 - v.3 - p. 440 - 453], що обрано нами за прототип. Але зазначений метод є ефективним лише при застосуванні його з іншими, більш активними методами.

Корисна модель спрямована на вирішення задачі усунення психологічних (емоційна неврівноваженість, агресивність, страх, іпохондрія і т.п.) і вегетативних розладів у наслідок досягнення психічної гармонії шляхом оптимального використання психофізіологічних резервів організму з найбільшою ефективністю і у найкоротший термін без застосування яких-небудь фармакологічних препаратів.

Задача вирішується тим, що спосіб лікування порушень психічної гармонії полягає в тому, що з пацієнтом проводять сеанси психотерапії, який відрізняється тим, що як психотерапевтичний вплив проводять хромотерапію із застосуванням листівки "Планета" та вербальне звернення до пацієнта, прийому сеанси здійснюють до покращення стану пацієнта.

Заявлений спосіб здійснюється наступним чином. Садять пацієнта на твердому стільці з максимально прямою "спинкою". Простежують, щоб пацієнт облокотився спиною до "спинки" стільця. Не допускається пози: на краю стільця, нога на ногу, інші. Руки повинні бути зігнуті в ліктях і на долонях обох рук повинна лежати листівка "Планета" у вертикальному положенні, підтримувана великими пальцями з торців. Пацієнтові пропонується розсіяти свій погляд на всю листівку, не зосереджуючи на визначеному кольорі. Лікуючий стає за спиною в пацієнта на відстані від 1 до 3 метрів та пропонує йому закрити очі і читає підготовлений текст: "Представьте себе лучи восходящего солнца. Это солнце - сама любовь. Эти ласковые лучи проникают в вас и все ваше тело озаряется изнутри золотым светом радости и любви. Вы чувствуете, как новая кровь, обогащенная целебными веществами и несущая в себе живительную силу солнечных лучей, начинает двигаться по вашим сосудам. Вместе с ней по телу разносятся маленькие золотые шарики, которые в потоке сталкиваются между собой и собираются в один золотой шар. Этот шар начинает двигаться по вашему телу. Сейчас он прокатился по коже лица - ваше лицо очистилось и начало изнутри светиться. Золотой шар спустился вниз, он согрел ваше сердце, вашу печень, внутренние органы. Он выгоняет из каждого закоулка вашего тела тьму болезней. Ваше тело пропитано золотым светом, оно любимо, оно чисто, прозрачно и легко". Після чого пропонується пацієнтові відкрити очі і промовляють наступне: "Это моя листовка. Вот так она работает, потому что настроена на любовь и помощь".

В процесі здійснення способу відновлюється рівновага між процесами порушення і гальмування в кори головного мозку і відновлюється контроль з боку головного мозку за діяльністю лімбічної та гіпоталамічної систем, що відповідальні за регуляцію вегетативних функцій. Наслідком цього є збалансована робота лімбічної та гіпоталамічної систем і нормальне функціонування вегетативної нервової системи. При цьому відбувається активація внутрішніх можливостей пацієнта, що дозволяє без активного втручання фахівця, що проводить лікування, гармонізувати роботу нервової системи по сприйняттю й обробці інформації й усунути емоційну неврівноваженість. Застосування способу, в остаточному підсумку, приводить пацієнта до стану стійкої психологічної адаптації й усуненню вегетативних розладів. У пацієнтів, що страждають важкими соматичними захворюваннями, застосування способу, крім вищевказаних результатів, приводить до збільшення ефективності медикаментозного лікування.

Листівка "Планета", за допомогою якої нормалізується психічна гармонія, виготовлена з крейдованого папера щільністю 100г/м2, розміром А5 (21 смх 15см ). Листівка є типографською проекцією художньої роботи (полотно, олія), виконаної за замовленням ПП "Нова генерація", надрукованої в журналі "Новагенерація", №1-3, 1993, 30.03. У правому нижньому куті листівки знаходиться текст (колір білий, шрифт PentaBoid, 24 pt) зі збірника віршів А.Д. Дементьева " Виражи времени" - М.: Изд-во Эксмо, 2004.:

Не могу уйти из прошлого,
Разорвать живую нить...
Все, что было там хорошего
Мне б хотелось повторить.

Дана листівка має певний набір кольорів у певному співвідношенні, при цьому колір і текст листівки спрямовані на гармонізуючий ефект пацієнта.

Лікувальний вплив кольору пов'язаний із впливом коливальних хвиль визначеної довжини на наші органи і психічні центри. На думку багатьох фахівців, механізм багатьох хвороб обумовлений порушенням у тому числі і колірної гармонії, змішанням кольорів, дефіцитом визначеного кольору, необхідного для життєдіяльності органів і психічної гармонії. Якщо повернути відсутність певного кольору або очистити його від сторонніх домішок, можна відновити рівновагу в організмі.

Червоний колір. Цей колір відноситься до теплого і є вираженням життєвої сили, тому на психічному рівні він робить стимулюючу дію на активність людини. Крім того, він благотворно впливає при ослабленій критичності і недоліку внутрішньої енергії, що може виявлятися у вигляді надмірних турбот, сумнівів і страхів. Червоний колір служить каталізатором змін у свідомості і підсилює різні прояви любові, а також ту силу, що розвиває її духовну сторону. Через хромотерапевтичний зв'язок із тілом ми усвідомлюємо, що являємо собою духовних істот у матеріальній оболонці. При роботі з червоним кольором варто звернути увагу на те, щоб отриманий енергетичний заряд використовувався конструктивно і не привів до виникнення почуття занепокоєння і нервової напруженості. У випадку прояву подібних симптомів потрібно використовувати для медитації більш м'який червоно-рожевий колір. Червоний колір варто використовувати в тих випадках, коли відчувається, що бракує життєвої енергії, сил, радості, наснаги, оптимізму і впевненості в собі; коли не дає спокій почуття безнадійності; коли часто мучать спогади та при різких змінам настрою. У результаті використання червоного кольору тіло наповнюється силою, з'являється і зміцнюється почуття оптимізму, зростають творчі здібності, зникають невпевненість і сумніви. Завдяки стимулюючій дії, червоний колір використовується в лікувальних медитаціях при хворобах, що виникають на тлі загального фізич¬ного виснаження й ослабленого імунітету. Кореспондуючі органи: серце, артерії і вени, печінка, нирки, пряма кишка. У хромотерапії червоний колір має стимулюючу дію на органи кровообігу, підвищує зміст гемоглобіну в крові і тим самим перешкоджає виникненню анемії, сприяє виділенню тепла, регулює діяльність печінки і нирок, сприяє м'язовому розслабленню, допомагає при порушеннях менструального циклу і стимулює сексуальну активність. Однак хромотерапію з червоним кольором не слід проводити при підвищеній температурі тіла і наявності запальних процесів. Не рекомендується також надмірно довго медитувати з червоним кольором, тому що це може привести до стомлення і нервової перенапруги.

Жовтогарячий колір. Цей колір є сумішшю червоного і жовтого кольорів і поєднує в собі відповідно їх фізичні і психічні принципи. Жовтогарячий колір є важливим енергетичним джерелом для сприйняття нових ідей і одночасно дає імпульс для їхньої реалізації. Сполучення фізичного і духовного народжує оптимізм у відношенні змін, супроводжуваний прагненням перебороти внутрішню скутість і зовнішні обмеження. Жовтогарячий колір варто використовувати в тих випадках, коли вам не вистачає почуття психологічної волі й уміння пристосовуватися до зовнішніх обставин. Коли ви надто консервативні або тяжко сприймаєте нові ідеї. Коли ви часто впадаєте в стан депресії і виявляєте в собі схильність до зайвого песимізму і надмірно "похмурому" сприйняттю дійсності. У результаті використання жовтогарячого кольору ви відчуєте себе досить вільним, щоб перебороти границі, що є плодами вашого внутрішнього страху, ви відкриєте для себе доступ до схованок творчої уяви. Кореспондуючі органи: селезінка, підшлункова залоза, тонкий кишечник, органи подиху. У хромотерапії жовтогарячий колір робить у цілому зміцнювальний вплив на життєздатність організму, постачає енергією селезінку і підшлункову залозу, зміцнює органи подиху. Для лікування астми рекомендується сполучити одночасно візуалі-зацію жовтогарячого кольору з ритмічним подихом.

Жовтий колір. Він відноситься до теплого кольору і, асоціюючись в нашій свідомості зі світлом сонця, викликає в нас почуття підйому. Жовтий колір впливає на інтелект і інтуїцію. Він будить свідомість і дозволяє пізнати властиву нам внутрішню глибину, краще зрозуміти власні і чужі потреби. Завдяки своєму спорідненню із сонцем жовтий колір є антиподом негативних відчуттів. Замість апатії і байдужості з'являється почуття спокійної, і в той же час променистої радості, що часто сприймається навколишніми як уроджений оптимізм. Жовтий колір варто використовувати в тих випадках, коли ви вважаєте, що вас не люблять і не розуміють. Коли ви чимось засмучені або почуваєте занепад сил і хотіли б одержати заряд активності. Коли ви постійно перебуваєте в конфлікті із самим собою. Коли реакція інших людей говорить про те, що ви занадто зайняті собою або занадто нетерпимі в спілкуванні з навколишніми. У результаті використання жовтого кольору активізується ваш інтелект, ви зможете краще довідатися про можливості вашого духу, що дозволяють пізнати істину, ви станете більш комунікабельним як в особистому , так і в соціальному плані. Жовтий колір зв'язаний із сонячним сплетенням людини і з усією його нервовою системою. Кореспондуючі органи: нерви, мозок, лімфатична система, жовчний міхур, шлунок, дванадцятипала кишка. У хронотерапії жовтий колір стимулює інтелектуальні здібності людини, має очищуючу дію на органи травлення, печінку і шкіру, сприяє виділенню жовчі, відновлює запаси мінеральних речовин і знижує рівень кислотності в організмі.

Зелений колір. Зелений колір пов'язаний із процесом розвитку органічного життя і є джерелом необхідної для цього енергії. Він підтримує процеси росту і змін як неминучу і необхідну складову частину людського життя, робить людину більш гнучкою та відкритою. Зелений колір є похідним від змішування жовтого та блакитного кольорів і часто пом'якшує сильно виражену стимулюючу функцію жовтого кольору за рахунок спокою і глибини блакитного. Однак, потрібно звернути особливу увагу на дозоване використання енергії зеленого кольору, щоб не порушити рівноваги. При дотриманні цієї умови зелений колір є незамінним засобом, що зміцнює нервову систему та має на неї гармонізуючий та стабілізуючий вплив. Зелений колір варто використовувати в тих випадках, коли ви байдужі й апатичні. Коли ви почуваєте, що не здатні ні викликати чиюсь любов, ні обдарити когось своєю любов'ю. У результаті використання зеленого кольору ви навчитеся звільнятися від внутрішніх оковів, коли це необхідно для вашого подальшого росту. Ви станете більш відкритим і більш спокійним і зможете самі більше віддавати людям, ви будете уникати крайностей у своїх судженнях і вчинках, домагаючись збалансованості і гармонії. Оскільки зелений колір знаходиться в середині спектра, між теплими і холодними кольорами, його вплив носить одночасно підбадьорливий і заспокійливий характер. Зелений колір як би зв'язує психічний і фізичний рівні. Кореспондуючі органи: нерви, м'язи, кістки, сухожилля, ендокринні органи. У хромотерапії зелений колір має підбадьорливу й одночасно заспокійливу дію на організм, виявляючи антисептичні властивості, зміцнює м'язи і тканини, впливає на гіпофіз, є прекрасним заспокійливим засобом при хронічних захворюваннях.

Блакитний колір. Цей колір відноситься до ряду холодних і робить насамперед заспокійливу дію на нервову систему, приводячи у стан внутрішнього спокою і відчуженості. Темно-блакитні тони підвищують вашу здатність до усвідомленого прояву сильних емоцій. Вони також стимулюють пізнавальні процеси, підсилюючи відчуття єдності з навколишнім світом. Варто звернути увагу на дозоване використання блакитного кольору, у противному випадку його яскраво виражена холодність може привести до регресивних тенденцій і викликати стан депресії. Блакитний колір варто використовувати в тих випадках; коли ви усвідомлюєте, що охоплені пристрастями; коли ви дієте, не задумуючись про наслідки своїх вчинків; коли вас обтяжують ваші обов'язки. У результаті використання блакитного кольору підвищується почуття безпеки, ви здобуваєте більше доброти і внутрішньої згоди, усвідомлюються обов'язки, почуття відповідальності і колективізму. Блакитний колір асоціюється зі станом повного спокою, тому він робить відповідну дію на центральну нервову систему. З його допомогою можна знизити тиск, зменшити частоту серцевих скорочень і подиху, щоб відновити організм і мати можливість зарядити його новою енергією. Кореспондуючі органи: нерви, гортань, область придатків, очі, вуха, ніс. У хромотерапії блакитний колір заспокоює біль; має тонізуючу, судиннозвужуючу, протизапальну, антисептичну і жарознижуючу дію; благотворно впливає при нервово-психічних розладах; утомі і порушенні сну.

Синій колір. Це суміш темно-блакитного кольору з невеликим додаванням червоного. Синій колір має ті ж властивості, що і голубий, однак через більшу колірну інтенсивність його вплив на організм людини значно сильніше. Синій колір відповідає тому "неусвідомленому", коли свідомість затемнена і не може або не хоче адекватно сприймати дійсність. Синій колір варто використовувати тоді, коли ви виявляєте зайву емоційність і не контролюєте свої реакції; коли ваші вчинки розцінюються як неадекватні; коли у вас часто з'являється почуття провини. У результаті використання синього кольору зміцниться ваша здатність стримувати себе, ви станете більш щирим, ви навчитеся довіряти інтуїції і діяти відповідно до неї. Синій колір можна вибирати для хромотерапії лише в тому випадку, якщо ви хочете за допомогою більш інтенсивного відтінку підсилити проникаючу здатність і властивості блакитного кольору. Це особливо актуально для психосоматики, і тому синій колір використовується насамперед проти соматичних захворювань, що виникають на ґрунті різних нервових розладів. Кореспондуючі органи: органи дихання, нервова система, щитовидна залоза, мигдалини, сліпа кишка. У лікувальній медитації синій колір впливає на органи дихання, тому особливо ефективний при бронхіті, запаленні легень і астмі, регулює діяльність щитовидної залози, зменшує запальні процеси в сліпій кишці (при апендициті) і мигдалинах, сприяє зупинці кровотеч, швидкому рубцюванню і загоєнню ран, має знеболюючу Дію.

Фіолетовий колір. Завдяки його складовим -червоному і блакитному кольорам, фіолетовий колір має силу взаємодії протилежних і доповню-юючих один одного властивостей. З'являється здатність більш чітко розмежовувати об'єктивне і суб'єктивне, а повна самоідентифікація з цим відчуттям може породити почуття нерозривної єдності зі світом. Однак варто бути обережним і не захоплюватися фантазією, підмінюючи нею реальність. Фіолетовий колір дуже впливає на сферу почуттів. Завдяки сильному впливові фіолетового кольору на підсвідомість ви можете звільнитися від глибинних страхів і при досягненні відповідного рівня свідомості перетворити їх у творчу силу. Фіолетовий колір варто використовувати тоді, коли ви зауважуєте, що найчастіше ваші вчинки носять неусвідомлений характер. Коли ви відчули схильність до егоїзму і ревнощів. Коли ви ставите себе поза кордонами критики. Якщо ви часто по вияснених причинах випробуєте гіркоту, почуваєте себе обманутим, вас мучать сумніви і ви впадаєте в стан депресії. У результаті використання фіолетового кольору ви навчитеся належної смиренності, загостряться ваші справжні почуття і ви навчитеся прощати. У хромотерапії використовуються його заспокійливі й одночасно очищаючі та зміцнюючи властивості. Особливо благотворно впливає фіолетовий колір на виснажену нервову систему. Крім того, фіолетовий колір займає особливе місце в зовнішній енергетичній оболонці людини. Кореспондуючі органи: нерви, залози, насамперед гіпофіз, лімфатична система. У хромотерапії фіолетовий колір знижує температуру, зменшує біль, впливає на людину при "поломці" біологічних ритмів, а також при безсонні, мігре-нях і депресіях.

Текст. Це пряме діяння, що робить вплив на розумові процеси або поводження людини, матеріалом для якого служать вербальні стимули (слова) і енергія відповідного кольору гармонізуюча дія полягає в тому, що перелічується ряд щирих тверджень, з якими пациент не може не погодитись. Вони (щирі твердження) зв'язані між собою сполучними знаками. Дана послідовність закінчується тим твердженням, яке пацієнт повинний прийняти при зміні своєї поведінкової функції або яке використовується при реалізації парапсихічних явищ для досягнення поставленої мети.

Механізм дії листівки. Виражається у хромотерапії, вербальному навіюванні та у викликанні здібностей до використання парапсихічних явищ. Характерною рисою листівки "Планета" є :

 1. Принцип взаємодії кольорів. Пацієнтові або фахівцеві немає необхідності виконувати складну роботу по підбору того або іншого кольору для рішення того або іншого питання.
 2. Оригіналом колірної гами є художня робота, виконана на полотні натуральними масляними фарбами, що передає кольори, їхні відтінки і комбінації, властиві людському розвитку у філогенезі й онтогенезі.
 3. Пропонована колірна гама розсіює погляд клієнта на всій листівці, не даючи зосередиться в одній крапці. Тобто, очі автоматично вибирають колір який тепер необхідний клієнтові для рішення хвилюючого його питання.
 4. Пропонована колірна гама викликає відчут тя сприйняття зображення листівки всім сенсор ним апаратом (пацієнт не тільки бачить, але й від чуває смак, запах, тепло або холод кольору, "чує" колір).
 5. Текст складений таким чином, що твер дження, що перелічуються в ньому, не можуть викликати заперечень або незгоди.
 6. Використання унікальної по характеру поєднання колірної гами разом із твердженнями тексту, з якими пацієнт не може не погодитися, пропонується можливість реалізації парапсихічних явищ, за допомогою яких клієнт зможе вирішити ряд важливих для нього питань, що стосується психічного та фізичного здоров'я, успіхів у кар'єрі, свого особистого життя, відмовлення від шкідливих звичок, передачі інформації на відстань, впливу на іншу людину безпосередньо або на відстані.
 7. Парапсихічні явища - це ті явища, які людина відчуває та застосовує без участі органів відчуттів (зору, дотику, слуху і т.д.). Дана листівка ж допомагає пробудити свої парапсихічні здібності, якими в більшій або меншій степені володіє практично кожна людина.

Приклади здійснення способу.

 1. Хвора К., 44 роки, діагноз: вегетосудинна дистонія. Звернулася зі скаргами на страх смерті, серцебиття, відчуття нудоти, непритомні стани, пітливість. Описані скарги турбують протягом 9 років. Багаторазово консультувалася й обстежилася амбулаторно, знаходилася на обстеженні в стаціонарі. На момент звертання хвора приймала обзідан, беллатамінал, феназепам, циннарізін без ефекту.

  При фізикальному огляді, крім гіпергідрозу, відхилень від норми не виявлено. За даними лабораторних досліджень змін не виявлено. На електрокардіограмі /6кг/ відзначені синусова аритмія і вегето-метаболічні зміни міокарда. При добовому моніторуванні ЭКГ зафіксовано 205 шлуночкові екстрасистоли. За даними реоенцефалограми /РЭГ/ відзначене підвищення венозного тонусу, порушення відтоку крові.

  Після огляду і проведення досліджень хворій проведено курс лікування по запропонованому способі. Огляд, проведений після завершення курсу лікування, показав повну відсутність у пацієнтки яких-небудь скарг, відзначене поліпшення настрою і загального самопочуття, відсутність гіпергидрозу. За даними ЭКГ зареєстрований синусовий ритм, вегетометаболічні зміни відсутні. Порушень ритму при добовому моніторуванні ЭКГ не виявлено. Порушень тонусу артеріального і венозного басейнів при РЭГ не виявлено.

  Таким чином, після проведення курсу лікування в пацієнтки наступило як суб'єктивне, так і об'єктивне поліпшення. Пацієнтка була оглянута після 2 років після першого звертання. Результати огляду показали, що ефект, досягнутий у результаті застосування описаного способу лікування, зберігся цілком, тобто в пацієнтки відсутні які-небудь скарги, гарне загальне самопочуття, вона не приймає лікарських препаратів протягом півтора року, результати ЭКГ і РЭГ не показують відхилень від норми.

 2. Хвора Ш., 62 роки, діагноз: ішемічна хвороба серця /ІХС/, атеросклеротичний кардіосклероз, атеросклероз аорти, коронарних і церебральних артерій, надшлуночкова і шлуночкова зкстрасис-толія, гіпертонічна хвороба II ст., хронічний холецистит, астенічний невроз.

  Звернулася зі скаргами на перебої в роботі серця, "завмирання" у серці, приступи серцебиття, відчуття недостачі повітря /не пов'язане з фізичним навантаженням/, короткочасні приступоподібні відчуття нудоти і утрати свідомості, триваліголовні болі в тім'яній області, поганий сон, почуття безпричинного страху, острах закритих приміщень. Перебої в роботі серця турбують протягом останніх 4-5 років, особливо участилися в останні 2 роки після емоційного стресу. Підвищення артеріального тиску /АТ/ до 160-150/100-90мм рт.ст. відзначається протягом 20 років. Хвора спостерігається кардіологом амбулаторне, пройшла стаціонарне обстеження в терапевтичній клініці. На момент звертання приймала лікування коринфаром, рит-миленом, циннарізіном, реланіумом без ефекту. З медичних документів хворої відомо, що лікарями застосовувалися різні анти аритмічні препарати, ефект впливу яких, спочатку гарний, потім зменшувався або зникав через 2-4 тижні прийому.

  При фізикальному огляді звертає на себе увагу червоний дермографізм, ригідність м'язів плечового пояса, трохи приглушені тони серця, аритмічний і напружений пульс, лабільність артеріального тиску: при першому вимірі -170/110мм рт.ст, при повторному вимірі через 30 хв. - 140/93мм рт.ст. За даними лабораторних досліджень змін не виявлено. При злектрокардіог-рафичних дослідженнях виявлені дифузійні зміни міокарда, часта надшлуночкова і шлуночкова зкстрасистолія, відзначена низької толерантністю до фізичного навантаження при велоергометри. За даними РЗГ відзначене підвищення артеріального тонусу і порушення венозного відтоку.

  Після огляду і проведення досліджень пацієнтці на фоні прийому коринфара і ритмілена проведено курс лікування по запропонованому способу. Огляд, проведений після завершення курсу лікування, показав значне скорочення скарг: перестали турбувати безпричинні страхи, зник острах закритих приміщень, головні болі, налагодився сон, рідше турбують перебої в роботі серця і відчуття недостачі повітря, приступи нудоти. Покращилося загальне самопочуття і настрій. Артеріальний тиск стабілізувався на рівні 135 - 130/80мм рт.ст. Однак збереглися майже в тім же обсязі зкстрасистолія і порушення відтоку в басейнах церебральних вен, хоча нормалізувався артериолярний тонус церебральних судин. Залишилася також низкою толерантність до фізичного навантаження. Неповний лікувальний ефект від застосування курсу спонукав запропонувати пацієнтці повторний курс лікування через 3 місяці. Огляд, проведений після другого курсу лікування по запропонованому способу, показав поглиблення лікувального ефекту: самопочуття пацієнтки оцінюється як "бадьоре ", перестало турбувати відчуття недостачі повітря, зникли приступи нудоти, перебої в роботі серця стали відчуватися не більш 3 - 4 разів у день, артеріальний тиск стабільно утримується на рівні 130/80мм рт.ст. Нормалізувався відтік у басейнах церебральних вен, надшлуночкові екстрасистоли не реєструються, шлуночкові екстрасистоли складають 204 за 24години.

  Пацієнтка була повторно оглянута через 1 рік після першого звертання. На момент огляду її турбували лише періодичні перебої в роботі серця. Своє самопочуття пацієнтка оцінювала як "гарне", лікарських препаратів не приймала вже кілька місяців; дані ЭКГ і РЭГ не зареєстрували погіршення стану пацієнтки. Таким чином, сьогоденним клінічним спостереженням ілюструється позитивний ефект впливу пропонованого способу у випадку його повторного застосування в хворої із серйозним соматичним захворюванням.

В цілому, заявленим способом пролікований 121 хворий, при цьому в 72% випадків досягнуте поліпшення стану пацієнтів, у 24% випадків треба було повторити курс лікування і лише в 4% випадків стан пацієнтів залишився без поліпшення.

Запропонований спосіб може бути використаний у лікувальних цілях як самостійно, так і для підвищення ефективності медикаментозного лікування в амбулаторних умовах і в умовах стаціонару. Спосіб може бути використаний і для профілактики захворювань.

Чтобы посмотреть график продажи нажмите здесь


О нас | Исследования | Журнал "Нова Генерація" | Трудоустройство | Материально-техническая база | Контакты