RUS  ENG     

/ О нас / Исследования / Журнал "Нова Генерація" / Трудоустройство / Материально-техническая база / Контакты /

Оберіг-талісманКорисна модель належить до галузі медицини, психології та парапсихології, має властивості ене-ргоінформаційної дії на людину і може використовуватись як оберіг-талісман в повсякденному житті для захисту та допомоги людині.

Роботи академіка В.Я.Вернадського показали, що"... закон всесвітнього тяжіння і загальної інформаційної взаємодії є основою існування Всесвіту". Виходячи з цього, усе живе являє собою єдину інформаційну систему, у якій всі елементи взаємодіють між собою. Людина є вищою формою інформаційного простору на Землі. Біополем володіє будь-яка жива матерія і несе в собі всю інформацію про її стан. Організм є джерелом дуже слабких електромагнітних коливань. Ці коливання називаються фізіологічними, або гармонійними. Вони властиві здоровому організмові. Якщо ж людина занедужує або порушується функція його органів, в організмі з'являються джерела нових, патологічних коливань. Саме вони приводять до порушення фізіологічної рівноваги. Якщо організм самостійно не може підтримувати баланс між фізіологічними і патологічними коливаннями, - хвороба прогресує.

Переважне число електронних, радіотехнічних і електротехнічних пристроїв є джерелами електромагнітного випромінювання, яке має негативний вплив на організм людини. Крім того, джерелом шкідливих енергоінформаційних полів для людини також є геопатогенні зони. Тривале перебування людини в геопатогенній зоні має несприятливий вплив на її здоров'я, викликає швидку стомлюваність, а згодом може привести і до виникнення ряду серйозних захворювань.

Відомі засоби захисту людини від електромагнітного випромінювання, що являють собою електромагнітні екрани-поглиначі, які встановлюють всередині або зовні електротехнічних або радіотехнічних пристроїв, наприклад НВЧ печей, корпусів комп'ютерів, відеотерміналів і т.п. Так, в [патенті США №5103231, МПК6 Н01Q17/00. опубл. 04.04.1992] описаний поглинач електромагнітних хвиль, який одержують із суміші, до складу якої входить феритовий порошок, металеве волокно, формуючий матеріал і смола. В матеріалі виконані резонансні пустоти, які відповідають частоті та довжині електромагнітних хвиль, а на зовнішню поверхню поглинача наклеєна електропровідна фільтрувальна пластина.

Недоліком відомого пристрою є те, що його не можна використати як індивідуальний засіб для постійного носіння і захисту людини від шкідливого впливу геопатогенних зон.

Відомий засіб захисту людини від негативного впливу відеотерміналів. Він містить нейтралізуючий елемент, виконаний щонайменше з двох розміщених один в одному концентричних циліндрів однакової висоти, причому менший циліндр виконаний з діаметром, більшим половини його висоти, а простір між циліндрами заповнений полімером [Патент України №18009, МПК6 Н01J29/06. опубл. 31.10.1997р.].

Недоліком відомого пристрою е складність його конструкції і непридатність для постійного індивідуального захисту біооб'єкта від шкідливих для нього енергоінформаційних полів.

За найближчий аналог прийнятий ритуально-символічний талісман, що включає, щонайменш, один камінь-оберіг, закріплений на основі, на яку нанесена символіка у вигляді текстів та/або зображень, у якому, згідно з корисною моделлю, виконана у вигляді картки, на якій закріплений, щонайменш, один зразок каменю, як тексти основа містить ім'я людини, якому відповідає цей камінь та назву каменя, а як зображення - рисунки та/або піктограми, та/або символи, та/або символічні знаки, що володіють енергоінформаційним впливом на людину, яка носить вищеназване ім'я [Патент України №5513, МПК6 G09F 5/00. А44С 25/00, опубл. 15.03.2005р.].

Недоліком прототипу є індивідуальна спрямованість дії ритуально-символічного талісману на конкретну людину в залежності від її особистості, зокрема від її ім'я, при цьому вищевказаний талісман не має позитивну дію на іншу людину або на групу людей.

В основу даної корисно моделі поставлена задача - створити засіб захисту та допомоги людині спрощеної конструкції, який був би придатний для постійного користування і мав би позитивну дію на будь-яку людину чи групу людей.

Поставлена задача вирішується тим, що нами створено засіб захисту та допомоги людині "Обе-ріг-талісман", який представляє собою картонну двошарову картку розміром 6х9см, з однієї сторони якої є зображення Колеса Фортуни з карти Таро №10, а з іншої - зображення Знаку щастя (три рівнобічні трикутники, що між собою сплетені), в середині якої розміщена металева фольга із заліза з вигравіруваним Знаком щастя, яку попередньо було оброблено за допомогою воску та дії енергоі-нформаційного збору.

Сукупність складових даного засобу дозволяє вирішити поставлену задачу, а саме - створити засіб захисту та допомоги людині шляхом дії енер-гоінформаційної субстанції засобу. Засіб, є легким і зручним для постійного носіння, а також може взаємодіяти з будь-якою людиною чи групою людей.

Направленість засобу:
  1. Захист від шкідливого електромагнітного випромінювання та від дії шкідливих енергоінформаційних джерел.
  2. Стабілізація роботи окремих органів і систем людського організму.
  3. Полегшення подолання кризових ситуацій шляхом перенесення важкості виникнення життєвих проблем на "Оберіг-талісман".
  4. Пробудження резервних можливостей людини.

Вищевказаний засіб складається з чотирьох складових: зображення карти Таро №10 (Колесо Фортуни), зображення Знаку Щастя, залізної пластини (фольги) та воску.

Колесо Фортуни (Удача) символізує вічні зміни, постійне становлення і руйнування, мінливість як щастя, так і негод. Карта вважається символом прогресу, а він даром не дається. Для перемоги необхідно усвідомлене бажання і безстрашність. Карта може означати несподівану посмішку долі, але треба пам'ятати, що обертання колеса припускає круговорот речей і подій. Колесо можна порівняти з трояндою в західній містичній традиції і лотосом - у східному. Світ розвертається, як пелюстки квітки. Колесо - символ руху. З центра починає розвертатися всесвіт (промені, що виходять з центра до периферії). Колесо є в тому числі символом родючості (наприклад, рівносторонній хрест, уписаний у коло). Фігури на Колесі це -Сфінкс, Анубіс і Тифoн. Сфінкс уособлює розумність і ясність, представляючи собою об'єднання, рівновагу чотирьох Херувимів, що відповідають чотирьом Стихіям. Анубіс, що піднімається по колесу нагору являє собою вогонь, енергію. Тифон, що сповзає вниз по Колесу, персоніфікує руйнівну міць. Традиційно Колесо Фортуни пов'язано з удачею і сприятливим періодом для початку нових проектів.

Зображення Знаку Щастя походить з східної міфології. Даний знак складається з трьох рівнобічних трикутників з прорізом усередині, що сплетені сходинками" кроком на товщину стінки трикутника. Знак подолання і закінчення справ, що важко розв'язуються. Трикутники, що вписуються один в інший - символи рішення важких життєвих і психологічних проблем, помічник у їхньому закінченні і не появі знову.

Віск здавна слугував людині одним із самих простих та доступних носіїв енергоінформації. В даному засобі використовується унікальна здатність воску записувати та віддавати ті електромагнітні хвилі (або енергоінформацію), що були зафіксовані під час плавлення воску. При чому, при оброблені залізної пластини воском, використовувався енергоінформаційний збір для гармонізації стану людини, який і слугував тією енергоінформаційної субстанцією, що передавала позитивну інформацію на віск. Це значно допомагає здійснювати корекцію енергетичних і психофізичних можливостей людини, оздоровлювати організм, створюючи передумови для його удосконалення. Деякі предмети мають здатність впливати на людський організм, а отже і на самопочуття людини. До таких предметів належать і предмети з заліза. Залізо "відлякує" злих духів і має цілющі властивості. Слов'яни для захисту залізо клали під поріг, під ліжко породіллі, у колиску дитини. У Фінляндії поле вважалося звільненим від відьом, якщо в землю були увімкнуті три гострих залізних скалки. На півдні Франції для того, щоб не постраждати від лихого ока, йдучи повз відьму, стискали в руці який-небудь залізний предмет. Ряд предметів із заліза має більш сильну захисну дію, ніж сам метал, - це ніж, кинджал, сокира, серп, замок, цвях, голка, ключі. Ключі широко використовували як амулет ще етруски й давні єгиптяни. Підозрюючи щось недобре, вони починали ними дзеленчати. Один із найпоширеніших амулетів - підкова, що захищає від зурочення і чаклунства. В представленому засобі теж використовується залізо, а точніше тонка пластина (фольга) з заліза. Для підсилення якостей заліза нами було оброблено фольгу воском та енергоінформаційних збором [Патент України №13413. МПК7 А61Н39/00, А61М21/00. А61L9/00, А61В5/16, опублік. 15.03.2006. Бюл.№3]. Також на фользі вигравірувано Знак щастя (три сплетені між собою рівнобедрених трикутника).

Даний засіб добре себе зарекомендував при стабілізації роботи окремих органів і систем органів людського організму. При підвищеній функції роботи будь-якого органу або цілої системи органів "Оберіг-талісман" шляхом електромагнітних коливань через електромагнітне поле людини відповідно підвищує або понижує функцію роботи окремого органу чи окремої системи органів, а значить - стабілізує роботу організму в цілому. Також засіб застосовується для психологічної підтримки для впевненості, що, маючи .Оберіг-талісман", людина надійно захищена від шкідливої дії оточуючого, що людина "скине" з себе частину або всю проблему, таким чином її буде супроводжувати удача. Мозок людини в процесі життя використовує свої можливості далеко не в повному обсязі, а значить й можливості в рішенні життєвих питань використовуються не повністю. Електромагнітні коливання, що випромінює .Оберіг-талісман' через електромагнітні коливання людини підсилює перш за все поріг чутливості його органів відчуття, що призводить до викликання елементів яснобачення та телепатії. А останні в свою чергу сприяють полегшенню подолання різноманітних життєвих проблем.

Приклад

Експериментально-клінічні дослідження захисних властивостей даного засобу було вивчено у 20 осіб чоловічої та жіночої статі з різного роду захворюваннями, зокрема вегето-судинна дисфункція, гіпертонічна хвороба, неврологічні розлади.

Всіх пацієнтів на початку дослідження було обстежено з використанням таких методів як загально клінічні лабораторні аналізи, ЕКГ, електроенцефалограма (ЕЕГ). За електрокардіографічними показниками було виявлено порушення в роботі серця у 14 пацієнтів, зміни на ЕЕГ у 8.

При повторному обстеженні пацієнтів вже при наявності у них оберегу-талісману у 10 було зафіксовано поліпшення показників ЕКГ та у всіх 8 пацієнтів нормалізація показників ЕЕГ.

Результати випробувань засобу показують, що він не лише захищає людину, а й нормалізує функцію органів та систем. Крім того, засіб зручний в експлуатації, економічний, не спричиняє негативний вплив на осіб, що їм користуються.


О нас |Исследования | Журнал "Нова Генерація" | Трудоустройство | Материально-техническая база | Контакты